Оголошення про проведення тендеруГромадська організація «Ла Страда - Україна» та Міжнародна організація з міграції впроваджує проект «Адвокація для покращення реагування держави та політики з протидії торгівлі людьми».

Короткий опис проекту:
Мета проекту «Адвокація для покращення реагування держави та політики з протидії торгівлі людьми» полягає у вивченні відповідності заявлених державою заходів  їх виконанню, виконанню міжнародних зобов’язань, виявленні вузьких місць у реалізації зобов’язань або законодавства, розробці рекомендацій для здійснення конкретних завдань та стратегічних цілей. Даний проект спрямований на адвокації змін у профілактичній або правовій забезпеченості.
Одним з пунктів проекту є дослідження про роль громадських організацій в протидії торгівлі людьми.


Вид послуг:

 1. Підготовка та проведення дослідження;
 2. Звіт дослідження українською мовою;
 3. Надання рекомендацій та пропозицій щодо покращення політики впливу громадських організацій на роботу державних органів та політику держави;
 4. Надання рекомендацій та пропозицій щодо покращення політики держави стосовно роботи громадських організацій.


Тема дослідження: Зміна ролей у світі, що змінюється: аналіз ролі громадських організацій в діяльності з протидії торгівлі людьми (Changing roles in a changing world: analysis of current roles of NGOs in anti-trafficking sphere)

Мета дослідження: Метою дослідження є доведення або спростування важливості роботи громадських організацій, аналіз ролі громадських організацій у виявленні проблем, адвокації змін, попередженні торгівлі людьми та, можливо участі в судових/адвокаційних процесах, реабілітації та реінтеграції постраждалих від торгівлі людей.
  
 В даному дослідженні передбачається аналіз роботи та ролі громадських організацій, їх залученість  у протидію торгівлі людьми, аналіз співпраці з державними структурами, отримання державної підтримки на діяльність НУО та розгляд цієї  діяльності. Дослідження передбачає виявлення впливу неурядових громадських організацій на політику держави.
Дослідження також передбачає короткий огляд ролі НУО в світі та тенденцій у залученні їх до роботи у протидії торгівлі людьми ( громадських організацій, які працюють у цій сфері в інших країнах, на прикладі звітів до ГРЕТА).

Завдання:

 • Проаналізувати роль, яку займають/виконують неурядові організації в Україні в сфері протидії торгівлі людьми (попередження, надання допомоги, моніторинг, адвокація тощо);
 • Виявити тенденції, проблеми, виклики, перспективи для діяльності НУО в Україні в цій сфері;
 • З’ясувати чи має робота громадських організацій вплив на політику держави стосовно протидії торгівлі людьми. З якими громадськими організаціями співпрацюють державні органи? Яким чином та в яких напрямках?
 • Дослідити як ситуація в Україні співвідноситься з висновками існуючих досліджень щодо ролі/діяльності НУО в світі;
 • Визначити тенденції щодо ролі НУО в інших країнах, які можна прослідкувати по аналізу звітів ГРЕТА (по різних країнах).     

Методи збору інформації:

 • Кабінетні дослідження;
 • Напів-структуроване поглиблене інтерв’ю з представниками громадських організацій;
 • Напів-структуроване поглиблене інтерв’ю з представниками державних інституцій;
 • Інтерв’ю з представниками масс-медіа;
 • Аналіз документів;
 • Аналіз досліджень;
 • Аналіз звітів до ГРЕТА за 2016-2018 року.


Час проведення дослідження: 10 грудня 2018  – 15 березня  2019
Час проведення тендеру: 1- 30 листопада 2018


Перелік документів, які мають бути надані:

 • Цінова пропозиція, включаючи перелік основних видів послуг, що надаються учасником тендеру, із зазначенням їх стандартної вартості;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію та/або Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та витяг з єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ;
 • Підтвердження що учасник має необхідний досвід, кваліфікацію і можливості для поставки  послуг, які є предметом  закупівлі, і підтверджуючі документи, такі як список раніше виконаних проектів, резюме персоналу/керівництва із зазначенням їх досвіду, сертифікати персоналу про проходження тренінгів, рекомендаційні листи і т.д.:
 • Підтвердження що учасник має достатні показники фінансово-господарської діяльності, які свідчать про його платоспроможності та фінансової стійкості;
 • Підтвердження що учасник не має заборгованості по податкам, не являється стороною відкритого судового процесу,  не включений до участі в терористичних актах та/або кримінальній діяльності, і не має відношення до осіб та /або організацій, які приймають участь в терористичній або кримінальній діяльності.
 • Засвідчення про нездійснення антикорупційних дій;
 • Згода на збір та обробку персональних даних;
 • Інші документи, які на думку учасника будуть корисними для прийняття рішення.


Комерційні пропозиції на участь у тендері приймаються в роздрукованому вигляді за поштовою адресою: 03113, м. Київ, а/с 26, Громадська організація «Ла Страда-Україна»  та за електронною адресою tender@la-strada.org.ua  з поміткою «Tender La Strada».

Контактна особа:
Швед Ольга, 0672205309, 095 868 7140, o_shved@hotmail.comНазад