"Ла Страда-Україна" вважає рішення про ліквідацію 12 000 соціальних працівників поспішним     Центр "Ла Страда-Україна" звернувся до Прем'єр-Міністра України А. Яценюка з листом, у якому обґгрунтував необхідність продовження функціонування 12 000 соціальних працівників.

     "У 2012 р. Указом Президента України для допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, були введені посади дванадцяти тисяч соціальних працівників, для фінансування діяльності яких була виділена окрема стрічка в Державному бюджеті України.
    Ми маємо констатувати, що, на жаль, підбір працівників для цих посад здійснювався поспіхом, не завжди із врахуванням необхідної освіти, а також професійних та особистісних навичок людини, здатності до соціальної роботи. Водночас, збільшення кількості соціальних працівників, які мали б працювати із сім’ями та особливо дітьми, є дуже позитивним кроком за умови нерозвинутості ринку соціальних послуг в Україні, великої кількості проблем, з якими стикаються вразливі верстви населення та сім’ї, які опинилися в кризових життєвих ситуаціях, особливо із дітьми.
    Не відразу, але протягом певного часу їх  існування крок за кроком напрацьовувалася нормативно-правова та методична база для їх діяльності. Недержавними та міжнародними організаціями вкладалися кошти для навчання цієї категорії працівників. Налагоджена співпраця на місцевому рівні між різними структурами, які мають надавати соціальні послуги населенню.
    На соціальних працівників покладено виконання важливих функцій, забезпечення яких здійснює Міністерство соціальної політики України.
    Враховуючи не тільки комплекс існуючих соціальних проблем, з якими стикаються громадяни (такі як насильство в сім’ї, конфлікти, жорстоке поводження з дітьми, вразливість до негативних соціальних явищ), але й соціальну напругу та нестабільність, пов’язану із викликами та труднощами, які має сьогодні Українська держава, велику та постійно зростаючу кількість внутрішніх мігрантів та внутрішньо переміщених осіб з Автономної Республіки Крим, ми вважаємо дуже важливим зміцнювати систему організації надання різноманітних соціальних послуг населенню.
    У зв’язку із вищевикладеним, вважаємо рішення Кабінету Міністрів України від 26  березня 2014 р. щодо скорочення посад дванадцяти тисяч соціальних працівників поспішним. Розуміючу складну фінансово-економічну ситуацію, в якій перебуває наша країна, необхідність економії коштів Державного бюджету, ми, тим не менш, пропонуємо залишити такі посади щонайменш  до кінця 2014 р., надавши цим працівникам додаткові функції та допомагаючи методично в здійсненні  соціальної роботи та наданні соціальних послуг. Наприкінці 2014 р. пропонуємо здійснити незалежний моніторинг роботи цих соціальних працівників, а також всієї системи надання соціальних послуг населенню, оцінивши їх ефективність та доцільність. І лише після цього приймати рішення щодо подальшої долі зазначених працівників із чітким розумінням,  в разі їх скорочення, напрямів перерозподілу їх функцій.
    Навіть в складній соціально-економічній та політичній ситуації, в якій перебуває держава та суспільство, не можна вирішувати проблемні питання за рахунок найбільш уразливих верств населення" - йдеться у листі "Ла Страда-Україна".

     Чекаємо на письмову відповідь з цього питання.


Назад