Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні

Агресія.Анексія.Конфлікт

Методичні рекомендації для педагогів дошкільних навчальних закладів. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклиик для дітей.

 

Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні

У виданні подаються методичні рекомендації з формування навичок без-

печної поведінки в дітей в умовах суспільної кризи та збройного конфлікту в

країні. Окрему увагу приділено можливостям отримання необхідної гумані-

тарної, психологічної, соціальної та правової допомоги дітям та їхнім сім’ям,

зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Для педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів пе-

дагогічного профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола гро-

мадськості.