Захист прав дiтей

Конвенція Ради Європи проти торгівлі дітьми


Конвенція ООН про права дитини


Факультативний протокол щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини


Закон України «Про загальнодержавну програму Національний план дій на виконання Конвенції ООН про права дитини»


Закон України про охорону дитинства


Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України вiд 16.01.2004 № 5/34/24/11 „Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення ”


Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»


Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність


Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та знущань сексуального характеру


Стокгольмська декларація і План дій проти сексуальної експлуатації дітей у комерційних цілях


Йокогамські загальні зобов’язання


Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії»


Кримінальний Кодекс України


Сімейний кодекс України


Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків Ріо-де- Жанейро


Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"


Закон України "Про оздоровлення та відпочинок"


Закон України "Про світу"


Закон України "Про соціальну роботу з дітьми, сім'ями та молоддю"


Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"


Наказ від 24.07.2007 р. № 2643/420 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо профілактики раннього соціального сирітства"


Закон України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"


Постанова Пленуму Верховного суду України № 3 від 30.03.2007 р. "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав"


Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р. "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"


Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"


Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах


Закон Украъни "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"


Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута)


Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей


Європейська конвенція про здійснення прав дітей


Конвенція про контакт з дітьми