Торгiвля людьми

Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року


Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини


Гаазька міністерська декларація Європейських рекомендацій щодо ефективних заходів по запобіганню та боротьбі з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації


Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності


Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності


Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми


Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності


Конвенція про рабство


Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами


Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства


Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році


Закон України "Про протидію торгівлі людьми" 20 вересня 2011


Постанова Кабінету Міністрів України «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми» від 18 січня 2012 року № 29


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» від 21 березня 2012 р. № 350


Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 827 від 19.07.2012 Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми» від 18 квітня 2012 року № 303


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» від 23 травня 2012 року № 417


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» від 25 липня 2012 р. № 660


Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» від 22 серпня 2012 р. № 783


Закон України "Про імміграцію" 7 червня 2001 року


Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року