В Україні створена Незалежна моніторингова група з протидії торгівлі людьми     У Міжнародний день захисту прав людини,  10 грудня 2014 року Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», МГО «Школа рівних можливостей»,  ГО «Авеста» (Вінниця), Інформаційно-консультаційний жіночий центр,  ГО «Розвиток демократії», Центр правових та політичних досліджень «ДУМА» (Харків), Всеукраїнська мережа проти комерційної сексуальної експлуатації дітей, ГО Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» (Львів), МГО «Розрада» та ГР "Віра. Надія. Любов" (Одеса) оголосили про створення Незалежної моніторингової групи з протидії торгівлі людьми.
    Торгівля людьми залишається одним із серйозних порушень прав людини в сучасному світі. Для боротьби із цим явищем міжнародне співтовариство розробило низку документів, учасницею яких є і Україна: Конвенція ООН у боротьбі із транснаціональною організованою злочинністю та Факультативний протокол до неї щодо попередження торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і боротьбі із цими явищами, Конвенція Ради Європи № 197 про заходи із протидії торгівлі людьми, інші документи, зокрема Пекінська Платформа дій. Вони визначають основні напрями міжнародної та національної політики у сфері подолання цього явища та надання допомоги постраждалим. За майже два десятиріччя уваги держав до цієї проблеми відбулися кардинальні зміни у ставленні до явища торгівлі людьми – його визнано злочином та порушенням прав людини, прийняті закони, які визначають політику у сфері його попередження та надання допомоги постраждалим, внесені зміни до кримінальних кодексів, які карають злочинців, розроблені та впроваджуються державні програми і плани, реалізуються механізми перенаправлення постраждалих від торгівлі людьми, створені центри допомоги, на «гарячих лініях» надаються консультації громадянам, ведеться підготовка фахівців.   

     Активними учасниками і ініціаторами багатьох процесів є громадські організації. Превентивна робота, безпосередня допомога постраждалим, юридичний супровід справ, консультування, лобіювання змін законодавства, підготовка інформаційних, методичних та освітніх матеріалів та їх розповсюдження, освіта фахівців –не повний перелік видів діяльності громадянського суспільства для попередження торгівлі людьми.

      Конвенція Ради Європи №197 визнає вирішальну роль організацій громадянського суспільства у процесі подолання торгівлі людьми і закликає усі держави – учасниці Конвенції заохочувати органи державні влади й посадових осіб до співпраці з представниками третього сектору. Серед важливих завдань організацій громадянського суспільства - здійснення моніторингу державної та міжнародної політики у сфері протидії торгівлі людьми. В цій сфері українськими організаціями накопичено чималий досвід. Протягом понад десяти років моніторинг виконання державних програм протидії торгівлі людьми на національному та обласному рівнях здійснюється у різних аспектах стану правозастосування законодавства, виконання міжнародних зобов’язань України, і щороку презентується громадськості, а також органам державної влади для вдосконалення їх роботи.Такий незалежний, незаангажований моніторинг є важливою умовою ефективності державної політики у сфері протидії торгівлі людьми. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми закликає держави до заохочення незалежного моніторингу, який може здійснюватися різними методами  - від призначення національних доповідачів  до підтримки інших механізмів для моніторингу діяльності з боротьби з торгівлею людьми з боку державних установ і виконання вимог внутрішнього законодавства (стаття 29 Конвенції).

      Незалежна моніторингова група з протидії торгівлі людьми включає представників громадських організацій, що мають багаторічний досвід здійснення моніторингу державної політики у зазначеній сфері: Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», МГО «Школа рівних можливостей», ГО «Авеста» (Вінниця), ГО «Розвиток демократії», Центр правових та політичних досліджень «ДУМА» (Харків), Інформаційно-консультаційний жіночий центр, Всеукраїнська мережа проти комерційної сексуальної експлуатації дітей, ГО Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» (Львів), МГО «Розрада», ГР "Віра. Надія. Любов" (Одеса) і ставить за мету здійснення моніторингу виконання Державної програми протидії торгівлі людьми на 2013-2015 рр., процесу надання статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми, доступу постраждалих до правосуддя, ефективності превентивних заходів та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері протидії торгівлі людьми. За результатами моніторингу готуватимуться щорічні доповіді, які, традиційно, будуть розповсюджуватися серед громадськості, політиків та державних службовців для реагування на виявлені проблеми.

     Незалежна моніторингова група з протидії торгівлі людьми відкрита для організацій громадянського суспільства і запрошує до участі.

     Координацію роботи Незалежної моніторингової групи здійснює Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна». Контактна особа: Саєнко Анна, (044)205-36-95(044)205-36-95, e-mail: info@la-strada.org.ua

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
Назад