Центр «Ла Страда-Україна» виступає проти антиконституційного розпорядження Кабінету Міністрів

10.02.2011

       Реагуючи на чергові дискримінаційні «інновації» у національному законодавстві, які, цього разу, матеріалізувалися в експеримент, що відрізає доступ українським жінкам до навчання у вузах структури МВС, «Ла Страда-Україна» підготувала та направила листи до Адміністрації Президента, Верховної Ради, ряду Міністерств, Прем’єр-Міністрові та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини із проханням переглянути законодавчі нововведення, котрі порушують права і свободи, гарантовані Конституцією України.

       У листах зазначено, що 29 грудня 2010 року Прем’єр-Міністр України підписав розпорядження № 2355-р «Про проведення експерименту з підготовки фахівців для Міністерства внутрішніх справ», в якому йде мова про «проведення у 2011 році експерименту з організації набору осіб до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ та їх подальшого навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за схемою “курсант — військовослужбовець — курсант” . Міністерству внутрішніх справ, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству оборони доручено у місячний строк узгодити порядок проведення експерименту (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd).

     Таким чином, констатуємо, що у 2011 році накладається заборона на прийняття до вищих навчальних закладів МВС України громадян жіночої стати, а також низки інших груп громадян, що суперечить Конституції України, Законам України «Про міліцію», «Про освіту», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та іншим, крім того, і міжнародним документам у галузі прав людини, ратифікованим Україною у встановленому законом порядку.

      Висновок про гендерну дискримінаційність обмеження витікає із норм Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», де прописано (Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу), що «на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років…». 

      Відтак, через очевидне суперечення цього розпорядження Конституції та ряду законів України, Центр просить скасувати його як антиконститу
Назад


Прокоментуйте

Код захисти