Заява Міжнародної асоціації «Ла Страда» з нагоди Міжнародного дня захисту прав жінок

08.03.2010

Сьогодні, в Міжнародний жіночий день, Міжнародна асоціація «Ла Страда» закликає до поваги та захисту прав жінок, які мігрують за кордон з метою працевлаштування і які найменше захищені від торгівлі людьми.

Міжнародна асоціація «Ла Страда», Європейська мережа неурядових організацій по протидії торгівлі людьми, з представництвами у 9 країнах, ще раз наголошує на необхідності створення кращої та більш справедливої міграційної політики та покращення захисту прав трудових мігрантів, особливо жінок. Головною метою Міжнародної асоціації «Ла Страда» є покращення позиції жінок та забезпечення їх прав, включаючи право на міграцію та роботу за кордоном та право на захист від насильства та експлуатації.

На сьогоднішній день, жінки складають більше половини від загальної кількості мігрантів в Європі. Раніше вони, як правило, мігрували зі своєю сім’єю, однак зараз все частіше зустрічаються випадки, коли жінки самостійно виїжджають за кордон з метою працевлаштування, залишаючи вдома дітей. На збільшення кількості жінок-трудових мігрантів впливають постійні регіональні розбіжності в матеріальному достатку і зокрема фемінізація бідності, тобто неможливість економічних, політичних та соціальних структур забезпечити жінкам рівні та справедливі умови праці. Однак на збільшення міграції серед жінок також впливає і підвищений попит в країнах призначення на дешеву робочу силу в тих секторах ринку праці, де задіяні жінки, як, наприклад, медичне обслуговування, побутові послуги та секс-індустрія, що характеризуються низькою оплатою праці, меншим контролем з боку держави, що в свою чергу призводить до поширення експлуатації робітників та порушення прав жінок. Ці сектори та галузі виходять за межі компетенції інспекції по умовам праці, що ускладнює, а то й унеможливлює нормальну організацію та реалізацію праці робітників.

Саме тому міграція є гендерним явищем: як правило, вплив міграційних політик на чоловіків та жінок відрізняється. Так, наприклад, часто дозволяється легальне працевлаштування за кордоном (на тимчасовій основі) в тих секторах ринку праці, де задіяні чоловіки, такі як будівництво та сільське господарство. Однак воно неможливе для секторів ринку праці, в яких задіяні жінки, як наприклад домашня робота. Не дивлячись на підвищення попиту на хатніх робітниць у Східній Європі, юридично не було продумано жодних відповідних механізмів такого роду працевлаштування та захисту.

Знову ж таки, недостатній захист праці та соціальних прав з боку держави сприяє підвищенню експлуатації найменш захищених верств суспільства. На сьогодні, це нелегальні мігранти, в тому числі й жінки.

Міжнародна асоціація «Ла Страда» знову звернула увагу на те, що в основі торгівлі людьми лежать існуючі умови праці, що дозволяють насилля та експлуатацію. Недостатній юридичний захист жінок-мігрантів збільшує ризик нелегального перебування їх за кордоном, таким чином створюючи загрозу торгівлі людьми. Саме тому необхідно розуміти гендерні фактори, що збільшують можливість потерпання від торгівлі людьми та підвищують рівень інформованості про порушення прав, що є причиною та наслідком торгівлі людьми.

Міжнародній асоціації «Ла Страда» дуже приємно бачити, що міжнародні та національні урядові організації все більше усвідомлюють нестабільну позицію жінок, які мігрують за кордон з метою працевлаштування, і сподівається, що можна зробити набагато більше, щоб захистити та забезпечити дотримання прав жінок-мігрантів. Зокрема Міжнародна асоціація «Ла Страда» схвалює Загальні рекомендації для жінок, які мігрують за кордон з метою працевлаштування, прийняті Комітетом викорінення форм дискримінації жінок 7 листопада 2008 р. В Рекомендаціях визнається, що жінки, які мігрують за кордон з метою працевлаштування, особливо на мало оплачувану роботу, потрапляють під значний ризик насильства та експлуатації і можуть ніколи не отримати право на постійне перебування або громадянство. Саме тому Комітет радить, щоб «робота жінок-мігрантів, наприклад, в сфері розваг та послуг, захищалася трудовим законодавством, а саме відбувався контроль за заробітною платнею та робочим часом, охороною здоров’я та безпеки, відпусткою та вихідними». Міжнародна асоціація «Ла Страда» хотіла б підтримати і запропонувати схожі рішення, які борються з причинами, а не симптомами – підхід, якого зазвичай не вистачає у політиці протидії торгівлі людьми.

До тих пір, поки жінки не зможуть жити без страху насильства і дискримінації і доки не матимуть рівних можливостей на ринку праці, вони обиратимуть роботу за кордоном, тобто триватиме трудова міграція. Доки буде неможливим або суворо забороненим легальне працевлаштування за кордоном, трудові мігранти йтимуть на ризик, користуючись послугами кримінальних угруповань, які нелегальними шляхами відправляють робітників до країн призначення. Доки ці країни не забезпечать дотримання прав трудових мігрантів та постраждалих від торгівлі людьми, спираючись на міжнародні стандарти, триватимуть насильство та експлуатація.

Міжнародна асоціація ,,Ла Страда” переконана, що у випадках, коли держави справді висловлюють готовність подолати практику насильства і надати жінкам можливості захищати і користуватися своїми правами, уряди повинні діяти таким чином:

  • поважати, захищати та відстоювати права людини, особливо права жінок, незалежно від їх правового положення з метою попередження і ефективної боротьби з торгівлею людьми;
  • врахувати основні причини торгівлі людьми і зменшити рівень насильства над жінками шляхом покращення поінформованості громадян і покращення становища жінок завдяки збільшенню їхньої економічної незалежності.
  • санкціонувати всі форми насильства над жінками і забезпечити вирішення давно назрілого питання судового розгляду та впровадження покарання за такого виду злочини.
  • забезпечити створення рівних можливостей на ринку праці та дотримання гендерної рівності, а також здійснити активізацію цих принципів на правовому рівні. Санкціонування дискримінації на ринку праці, так само, як і питання, пов’язані із сексуальними домаганнями, повинні бути включені в законодавчу базу.
  • пристосувати потреби міграційної політики до особливо складних гендерних аспектів міграції, включаючи створення і впровадження захисних механізмів для трудових мігрантів-жінок.
  • вдосконалити можливості легальної міграції і започаткувати ведення імміграційної політики, заснованої на дотриманні прав людини, які мають гендерні особливості і націлені на покращення положення жінок-мігрантів.
  • здійснювати ефективніший контроль над тими секторами та видами діяльностями, де може мати місце примусова праця чи примусове надання послуг. 
    Люди з неофіційною та нерегулярною роботою повинні бути належним чином захищені трудовим законодавством, щоб всі працівники могли користуватися однаковими трудовими правами.
  • відокремити нагляд за умовами праці від кола зобов’язань іммігрантів таким чином, щоб працівники без документів змогли повідомити про порушення своїх прав, не турбуючись про своє місце проживання в країнах призначення.

пересвідчитись, що захист та підтримка осіб, постраждалих від торгівлі людьми уже не є умовними завдяки співпраці з правоохоронними органами і засновані на правах людини. Особи, які постраждали від експлуатації та торгівлі людьми повинні мати доступ до належних засобів відповідно до міжнародних стандартів, зокрема тих, що стосуються допомоги і підтримки, захисту, надання юридичних консультацій та компенсацій за будь-які тілесні пошкодження, нанесені постраждалим особам. Необхідно прийняти міри для того, щоб не допустити подальшого порушення прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Лише через повагу, захист та відстоювання прав усіх жінок і, зокрема, жінок-мігрантів, може здійснюватись прогрес, який поставив би край торгівлі жінками. Тому настав той час, коли жінки стали захищеними не лише на папері, а і на практиці. Настав час сприймати права жінок серйозно.


Назад


Прокоментуйте

Код захисти