Офіційний лист Міністерства освіти України від 02.04.98

06.01.2010

Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Головам Рад ректорів (директорів) вищих закладів освіти І-IV рівнів акредитації. Міністерство освіти України надсилає інструктивно-методичний лист із рекомендаціями щодо організації виховної роботи по запобіганню торгівлі жінками та рекомендує проводити просвітницько-виxoвнy роботу в закладах освіти із зазначеної проблеми під час викладання дисциплін правознавчого і гуманітарного циклу та в позанавчальний час.

Назад


Прокоментуйте

Код захисти