Превентивно-освітня діяльність

Центр "Ла Страда-Україна" працює в наступних напрямках превентивно-освітньої роботи:

 

  • Ведення просвітницької діяльності серед молоді та дітей з тематики діяльності Центру
  • Підготовка спеціалістів до проведення роботи з тематики діяльності Центру
  • Проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій для фахівців
  • Розробка, підготовка, видання та розповсюдження інформаційних, навчально-методичних та наукових матеріалів
  • Співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями в Україні і за кордоном, міжнародними організаціями з метою формування спільних стратегій превентивної роботи в напрямі протидії торгівлі людьми та ліквідації всіх форм дискримінації у суспільстві

 

Центр "Ла Страда-Україна" є національним центром розробки наукового та методичного забезпечення діяльності із запобігання торгівлі людьми, насильству, захисту прав дитини та впровадження ґендерної рівності.

 

На базі Центру здійснює діяльність Національна тренерська мережа, яка охоплює тренерів в різних регіонах України.